JESIENNY ZLOT PEDAGOGÓW RYTMIKI 2017 – ciąg dalszy

ZLOT ma swoją kontynuację…

NIEDZIELNY PORANEK RDC – 30.10.2017

– NIEDZIELNY PORANEK RDC – 12.11.2017

Zaglądajcie na grupę JESIENNY ZLOT PEDAGOGÓW RYTMIKI. Nadal zatwierdzamy tam dołączenia do grupy.  Poniżej…

 • TRANSMISJA GOTOWA PO ZGRANIU!
JESIENNY ZLOT PEDAGOGÓW RYTMIKI – 2017
21-10-2017 – NAGRANIE TRANSMISJI  Link YouTube

________________________________________________________________________
 • 21.10.2017 – LIST OTWARTY z AM w ŁODZI – projekt przedstawiony podczas zlotu – do dyskusji.
PROJEKT_LISTU OTWARTEGO_Minister Edukacji Narodowej_Minister Kultury i Dziedzictwa narodowego.docx

Minister Edukacji Narodowej
mgr Anna Zalewska

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
prof. dr hab. Piotr Gliński

LIST OTWARTY

Szanowna Pani Minister,
Szanowny Panie Ministrze,

Zwracamy się do Państwa aby wyrazić swoje zaniepokojenie w związku z coraz bardziej niepewną sytuacją Metody Emila Jaques-Dalcroze’a – rytmiki w Polsce. Metoda ta nie bez powodu od lat stanowi fundament zajęć umuzykalniających w Polsce, przynosi bowiem znakomite efekty i jest jedną z najskuteczniejszych metod w zakresie kształcenia muzycznego. Obecnie nazwa „Rytmika” jest często nadużywana, a sama metoda wypaczana, co przekłada się bezpośrednio na poziom edukacji artystycznej w kraju.
Wyższe Uczelnie Muzyczne (w Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i Krakowie) kształcą specjalistów rytmiki. Absolwenci tych Uczelni są w pełni przygotowani do realizacji w pracy wszystkich trzech członów Metody: rytmiki, solfeżu i improwizacji. Kształcenie takiego specjalisty trwa 17 lat. Szkoła muzyczna I i II stopnia oraz pięć lat specjalistycznych studiów powodują, że nasi absolwenci są profesjonalnymi muzykami. Jest to niezwykle istotne, gdyż filarem zajęć rytmiki jest właśnie obcowanie z muzyką żywą, improwizowaną, tworzoną przez nauczyciela w trakcie zajęć lub odpowiednio dobraną literaturą muzyczną.
Sytuacja staje się coraz trudniejsza, ponieważ w ofercie dydaktycznej pojawiają się krótkie, powierzchowne kursy dające uprawnienia do prowadzenia rytmiki. Osoba, która ukończy zaledwie kilkudziesięciogodzinny kurs nie jest w stanie prowadzić takich zajęć, ponieważ nie zrealizuje członów metody. Taka osoba nie może prowadzić zajęć metodą Dalcroze’a, ponieważ tego nie potrafi, nie jest w tym kierunku wykształcona, najczęściej nie gra nawet na fortepianie.
We wrześniu bieżącego roku w internecie pojawiła się informacja o organizacji kursu kwalifikacyjnego przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji „na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej po wyrażeniu zgody przez Małopolskiego Kuratora Oświaty” (https://kire.pl/oferta/kursy/single/32:rytmika, dostęp 5.09.2017 r.). W ostatnim czasie (prawdopodobnie w wyniku dyskusji, która rozgorzała w internecie) zmieniony został status kursu z kwalifikacyjnego na doszkalający. Dodać należy, iż zajęcia prowadzi osoba, która jest absolwentem wychowania muzycznego oraz studiów podyplomowych z zakresu tańca. Nie ma wykształcenia specjalistycznego w zakresie Metody Emila Jaques-Dalcroze’a. To tak jakby filozofii nauczał ktoś, kto miał na studiach przedmiot filozofia, zamiast specjalisty po wyższych studiach w tym kierunku.
To nie jedyny przykład. Centrum kursów EWS – Wyższa Szkołą Edukacja w Sporcie niedawno organizował „kurs instruktor rytmiki” (http://www.kursyews.pl/bialystok/kursy-grupowe/kursy-zawodowe/instruktor-rytmiki.html, dostęp 11.10.2017 r.) trwający 80 godzin (trzy weekendy). Jak można przeczytać na stornie internetowej „Po zakończonych kursach uczestnicy otrzymują państwowe uprawnienia – legitymacje lub dyplomy oraz certyfikaty w języku angielskim – honorowane we wszystkich państwa Unii Europejskiej. (http://www.kursyews.pl/bialystok/centrum-kursow-bialystok/uprawnienia.html, dostęp 11.10. 2017 r.).
W ostatnich latach poczyniono kroki, które spowodowały zmniejszenie liczby miejsc pracy dla absolwentów specjalności rytmika w przedszkolach, a jednocześnie pozbawiły część dzieci w Polsce podstawowego umuzykalnienia, którym nasz kraj szczycił się przez kilkadziesiąt lat. Nadmienić tu także należy, iż w szkołach powszechnych nie ma wyboru w sposobie prowadzenia zajęć muzycznych. Nie udostępniono polskim dzieciom możliwości wyboru zajęć muzyczno-ruchowych (rytmiki). Muzyki ma uczyć nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, a przecież zajęcia z języka obcego prowadzi specjalista w tej dziedzinie.

W procesie rekrutacji na uczelnie muzyczne, odnotowuje się coraz mniejszą liczbę kandydatów zainteresowanych studiowaniem Rytmiki. Jedną z głównych przyczyn jest obawa przed brakiem miejsc pracy. Pracodawcy (dyrektorzy przedszkoli i placówek kulturalnooświatowych) często nie sprawdzają wiedzy, umiejętności i kompetencji, które w toku profesjonalnego kształcenia zapewnia uczelnia wyższa zgodnie z Ramami Kwalifikacji obowiązującymi dla studiów pierwszego i drugiego stopnia. Nie zdają sobie sprawy, iż zajęć rytmiki nie może prowadzić każdy absolwent Akademii Muzycznej, a tym bardziej instruktor tańca czy absolwent uniwersyteckiego wychowania muzycznego.
Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest zniekształcenie i przekłamanie nazwy „rytmika”, wypaczanie metody Emila Jaques-Dalcroze’a, zagubienie celu nadrzędnego, jakim jest ukazanie drogi do muzyki, muzyki wysokiej, o walorach artystycznych. Kolejne skutki, to obniżenie poziomu edukacji artystycznej w nauczaniu powszechnym zwłaszcza w żłobkach, przedszkolach i placówkach kulturalno-oświatowych.
Prosimy zatem o:
niewydawanie zgody na prowadzenie kursów dających uprawnienia do prowadzenia zajęć z rytmiki, tzw. kursów kwalifikacyjnych czy instruktorskich,
wpisanie zawodu muzyk – specjalista: rytmika, solfeż, improwizacja do rejestru zawodów,
dookreślenie na drodze prawnej, kto może prowadzić zajęcia z rytmiki
….

Liczymy na zrozumienie i przychylenie się do naszych próśb.

Z wyrazami szacunku
Środowisko specjalistów Metody Emila Jaques-Dalcroze’a
……………………………………………………..

Do wiadomości:
dyrektorów przedszkoli
placówek kulturalno-oświatowych w Polsce

 

Łódź, dnia 21 października 2017 r.

 

______

List od Teresy Nowak do Uczestników Zlotu:

Drodzy Państwo,
Przesyłam z Poznania serdeczne życzenia owocnych obrad i mądrych wniosków na przyszłość „Rytmiki w Polsce”. Do podanych tez i zagadnień takich jak Prestiż / Status / Rynek – dodałabym kilka innych, bardziej „dalcrozowskich” – to zagadnienia, które wypływają z nauk i dyskusji z trzema znakomitymi, najważniejszymi w moim życiu nauczycielkami: Piękno i Sztuka (to od Marceli Hildebrandt-Pruskiej), Wolność wyboru własnej drogi w realizowaniu głównych założeń metody (to od Elizabeth Vanderspar – uczennicy Dalcoze’a), Dobro dziecka (to od Marii Wieman).
Obserwując rozwój, poziom i znaczenie metody EJD w Polsce przez ponad 40 lat zauważam – razem z przyrostem obowiązkowych przedmiotów, godzin nauczania, lat kształcenia – wzrost autorytarności, wyrównywania (rytmika jako walec?), stosowania schematów . . . – a to wszystko jest dalekie od głównych założeń dalcrozowskiej rytmiki. Z punktu widzenia tzw „nauczyciela niezależnego” (co za przyjemność nie być ograniczoną żadną instytucją!) widzę też brak otwartości na świat, zamykanie się we własnym gronie, oraz brak przekonania, że zrozumienie metody leży w zasięgu wielu ludzi – pedagogów, artystów, rodziców (przecież „La jolie musique” było dedykowane „ pour le tout petits et pour leurs mamans”). Także sposób ukazywania rytmiki – bardzo zawężony i pozbawiony najważniejszych, holistyczno-muzycznych aspektów (twórczy, indywidualny rozwój człowieka i harmonijna synteza wszystkich jego zdolności i umiejętności, wykorzystanie muzyki – poprzez swobodny ruch i improwizację – jako drogi porozumiewania się pomiędzy ludźmi ) nie przyczynia się do wzrostu znaczenia tej ponad czasowej, wpisującej się w każde środowisko, każdy wiek i każdą kulturę, metody.
Myślę, że rytmika dalcrozowska po ponad 100 latach istnienia w Polsce wymaga wnikliwego spojrzenia, przemyślenia i reformy – i to tylko my, a nie urzędnicy ministerstw i instytucji, możemy ją przygotować.
 
Poznań, 21.10.2017 – środek nocy (g.1.45’) – ale czyż Rytmika nie jest tego warta???
 
Teresa Nowak
______________

TEZY i pytania DO ZLOTU wraz z rozwinięciem i linkami.

Tu znajdują się wszystkie tezy, jakie nasunęły się nam w związku ze zlotem,  ich krótkie rozwinięcie  oraz linki do powiązanych publikacji na naszej stronie…

ZLOT już wkrótce… /sobota 21.10.2017/

Nasz prestiż i status – DOKĄD ZMIERZAMY?

Zbudowanie wokół zawodu pedagoga rytmiki STATUSU i powiązanego z nim rynku, opartego na PRESTIŻU rytmiki, wymaga precyzyjnego określenia specyfiki naszego zawodu. Przede wszystkim jednak, konkretnych, prawnych uregulowań . Jako takie, jest sporym wyzwaniem dla naszego środowiska.

Na szczęście, standardy pracy pedagogów rytmiki zawsze były wysokie i z prestiżem problemu generalnie nie mamy. Tyle, że coraz trudniej – nawet wśród muzyków – znaleźć ludzi, którzy są świadomi walorów metody stosowanej przez nas w nauczaniu muzyki. Jeszcze trudniej spotkać takich, którzy te walory doceniają.

PRESTIŻ, bez STATUSU może nie wystarczyć, by tworzyć i skutecznie chronić nasz rynek.

Las problemów zawsze nas odstraszał od tych kwestii.

I. Na początek postarajmy się o ZEBRANIE DANYCH O NAS i NASZYM ZATRUDNIENIU /podczas zlotu będziemy wypełniać ankietę! – tu znajduje się ANKIETA-ZLOT -RYTMIKA-2017  można częściowo wypełnić ją już teraz/.

Zbieramy dane, aby lepiej reprezentować nasze środowisko. Dlatego chcemy wiedzieć:

 1.  Ile nas jest?
 2.  Jaka jest sytuacja zawodowa pedagoga rytmiki? Wymagania po stronie pracodawcy i nasze oczekiwania, Nie tylko  zobowiązania. Ale i przywileje.
 3. Jakie są nasze warunki pacy? Uprawnienia jako nauczycieli zatrudnionych w szkołach muzycznych i placówkach ogólnokształcących? Państwowych i prywatnych.
 4. Jakie są zasady zatrudniania i wynagradzania  rytmików w różnych ośrodkach w Polsce? Czy powinny być ujednolicone?

Wszystkie te informacje mogą mieć znaczenie dla naszej zawodowej  przyszłości.  Zlot może nam bardzo pomóc w ich zebraniu.  Oby się udało!

Ale to zaledwie czubek góry lodowej. Czy i jaką lawinę spowoduje, trudno przewidzieć. Wspaniale przy tym, że ujawniły się osoby chętne wspólnie wspierać oddolne dążenia środowiska rytmików do unormowania naszej sytuacji zawodowej.

Nie trzeba chyba  nikogo przekonywać o tym, jak ważne jest stworzenie dla rytmiki rynku “z prawdziwego zdarzenia” – godnego szacunku i należycie opłacanego.

Aktualna reforma – jak od ponad 20 lat zapowiadały rożne hordy urzędników “lokalnych” i “centralnych” – ostatecznie zakwalifikowała rytmikę w powszechnym nauczaniu jako “element” edukacji ogólnej, dopuszczający, ale niewymagający zatrudniania specjalisty.

II. Pytania nasuwają się same…

 1. Czy kształcenie pedagogów specjalności rytmika odbywać się będzie teraz wyłącznie z myślą o szkolnictwie artystycznym /muzycznym, baletowym i teatralnym/?

2. Czy wiemy, co w tej sytuacji stanie się z, nabywanymi w uczelniach artystycznych i muzycznych szkołach średnich, kompetencjami w zakresie zajęć z przedszkolakami?

3. Czy umiejętności nauczycieli rytmiki służyć mają, de facto, głównie placówkom prywatnym, czyli lepiej sytuowanej części społeczeństwa?

4. Jak wielką szkodę  może to spowodować może, wszyscy dobrze wiemy… Ale czy mamy pomysł, jak się temu przeciwstawić?

III. Obecny stan w placówkach oświatowych w Warszawie? /inne ośrodki proszone są o podanie danych ze swojego terenu/.

Garstka wykwalifikowanych specjalistów uczących w państwowych placówkach na umowach “oświatowych” (jednostka 15-30 min = 1/25 lub max 1/18 w ujęciu etatowym po stawkach nauczycielskich), zmniejszyła się od 2013 drastycznie i nie zapowiada się, by stan ten mogła poprawić jakakolwiek perswazja , czy rozmowa z kimkolwiek.

IV. Domniemania…

Chyba, że…

O key, tu i ówdzie funkcjonują ostatnie przyczółki po linii “znajomości na niższym, czy wyższym szczeblu”. Czy jednak ktoś, kto je ma może spać całkiem spokojnie? Oby. Tyle że historia uczy czegoś innego …

V. Dwie możliwości…

Wzorem Janiny Mieczyńskiej (i Marii Wieman) – należy znaleźć “dojście”, by prawdziwą rytmikę upowszechniać – jak dawniej – w państwowych placówkach przedszkolnych /a najlepiej również szkolnych/. Wyjście drugie – jak Tacjanna Wysocka – zacząć zakładać własne szkoły rytmiki (instytuty), pielęgnujące najwyższe standardy, rodem z ID w Genewie.

VI. Tak, czy siak, podstawowy warunek, to przychylność rządzących, ale… sporo także wciąż zależy od nas samych. Jakie działania możemy podjąć? Zastanówmy się WSZYSCY.

VII. SPIMR zaproponował, aby jak najszybciej zorganizować ogólnopolski JESIENNY ZLOT PEDAGOGÓW RYTMIKI 2017,  pod hasłem ratowania, tego co społeczeństwo utraciło wraz z wyeliminowaniem specjalistów rytmiki z edukacji powszechnej/przedszkolnej w 2013 roku. I traci dalej… Przede wszystkim jednak z podkreśleniem – jak wiele, dzięki przywróceniu właściwie prowadzonej rytmiki, mogą skorzystać dzieci?

VII. W sukurs przychodzi nam historia…

Pamiętajmy, że specjalny model Metody Dalcroze’a, stworzony dla Hellerau z myślą o zdrowej edukacji – hartujące zarazem i ducha, i ciało – powstał z myślą o rozwoju położonego w pobliżu Hellerau, dużego ośrodka przemysłowego. W tym szczególnie o dzieciach i młodzieży ze środowisk robotniczych (zauważmy, że na zdjęciach z Hellerau, często przedstawiani są chłopcy!) . Dzięki edukacji opartej na Metodzie Dalcroze’a, ośrodek ten miał wychowywać(!) i kształtować pięknych, sprawnych, zdrowych – zintegrowanych wewnętrznie i zewnętrznie – ludzi. To dlatego szybko znalazł bogatych fundatorów…

Wojna w znacznym stopniu udaremniła te dążenia a dalsze losy Niemiec w dużej mierze je wypaczyły. Sfinansowane przez braci Dohrn przedsięwzięcie przetrwało jednak w rożnych formach do dziś i do dziś stanowi jedną z najwyżej cenionych ofert edukacyjnych, tak w sensie artystycznym jak i ogólnym, w bardzo wielu krajach.

Nie mamy nic do stracenia, a bardzo wiele do zyskania!

__________

Proponujemy wieczorny “zlot” w trzecią sobotę października, w Warszawie, w formie debaty realowo-internetowej.

Kto może – przyjeżdża do Warszawy 21.10. o g. 18. 00, do MDK -Mokotów na ul. Odyńca 57.

Kto nie może przyjechać – podłącza się do debaty “na odległość”, za pośrednictwem transmisji na żywo przez internet i w formie czatu (udostępnimy linki), odbywającego się równolegle i w czasie rzeczywistym, na specjalnie w tym celu powołanym forum internetowym w ramach https://spimr.pl

WOLONTARIUSZE we współpracy z doświadczonymi ochotnikami opracują projekt dla mediów i pisma do ustawodawcy.

TO JAK? Miejsc w realu nie ma zbyt wiele, bo dysponujemy nie za dużą salą….

Do honorowego udziału zapraszamy wszystkich naszych członków oraz byłych uczestników warsztatów rytmiki organizowanych przez SPIMR. Namawiajcie i informujcie innych. JAK SIĘ ZLECIMY, TO NA PEWNO COŚ KONSTRUKTYWNEGO UCHWALIMY!

Ułatwcie nam organizację i jak najszybciej przyślijcie zgłoszenia na adres spimr@spimr.pl❣️

Pozdrawiam serdecznie. W  imieniu Zarządu SPIMR – Ewa Jakubowska

Ps. Koniecznie zapoznajcie się z materiałami, które opublikowaliśmy na naszym portalu, nie bez związku ze ZLOTEM…

1. Status i prestiż Pedagoga Rytmiki https://spimr.pl/status-pedagoga-rytmiki/

2. Miejsce Rytmiki…

https://spimr.pl/miejsce-metody/

3. Czym jest rytmika?

https://spimr.pl/czym-jest-rytmika/

4. Rytmika w Polsce (cz.1).

https://spimr.pl/rytmika-w-polsce/

WEŹMY UDZIAŁ W ZLOCIE I OKREŚLMY NASZE PRIORYTETY!

/EJ/


ZAPRASZAMY na…

JESIENNY ZLOT PEDAGOGÓW RYTMIKI 2017

KIEDY?  W trzecią sobotę października

21.10. 2017 godz. 18.00

W JAKIEJ FORMIE? W postaci debaty realowo-internetowej.

Czyli…

Kto może – przyjeżdża do Warszawy i uczestniczy w około dwugodzinnej debacie osobiście.

Kto nie może przyjechać – podłącza się do debaty “na odległość”, za pośrednictwem transmisji na żywo przez internet jako słuchacz… ale i jako uczestnik czatu odbywającego się równolegle z debatą.

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 10 października 2017.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! Napisz do nas i zadeklaruj swój udział OSOBISTY lub NA CZACIE. Oto nasz adres  spimr@spimr.pl .

Jeśli możesz, już teraz wypełnij ankietę, która pomoże nam w organizacji i przeprowadzeniu debaty.

PDF – ANKIETA-ZLOT-RYTMIKA-2017 —— pobierz >>>

DOCX – ANKIETA-ZLOT-RYTMIKA-2017 —- pobierz >>>

TRANSMISJA ZE ZLOTU JESZCZE NIE JEST AKTYWNA, ale tu będzie >>> DEBATA i LINK DO CZATU >>>
 ZLOT-RYTMIKA-2017-DOCX ZLOT-RYTMIKA-2017-PDF

Na CZACIE będzie można zgłosić swoje postulaty i sugestie, na specjalnie w tym celu powołanym forum internetowym. Adres podany zostanie w późniejszym terminie.

W razie pytań, odwiedzajcie nasze…

>>>>>FORUM NA FACEBOOCKU>>>>>

gdzie i my będziemy śledzić Wasze zainteresowanie zlotem oraz zamieszczać na bieżąco  wszelkie nowe informacje.

A na koniec…

 • WOLONTARIUSZE pod okiem kwalifikowanych doradców wytypowanych w poszczególnych środowiskach, opracują projekt wniosków dla całej naszej rytmicznej społeczności oraz  komunikaty:
 • dla mediów
 • dla rodziców
 • dla dyrektorów
 • dla przedszkoli
 • dla organów zarządzających

UWAGA! Od ilości zgłoszeń zależy,  W JAKIM SKŁADZIE i w jak dużej sali  odbędzie się nasz  JESIENNY ZLOT PEDAGOGÓW RYTMIKI 2017

______________________________________________________________________

UDOSTĘPNIJ naszą  wiadomość! Niech wszyscy zainteresowani wezmą udział w naszym I-szym ZLOCIE PEDAGOGÓW RYTMIKI. ______________________________________________________________________

W imieniu Zarządu SPIMR, z serdecznymi pozdrowieniami –
Wiceprezes SPIMR – Ewa Jakubowska

PS.
Przewidujemy niespodzianki przed- i po- debatowe a także zapowiadamy udział w naszym ZLOCIE  Wybitnych Osobowości Zasłużonych dla Polskiej Rytmiki

DO ZOBACZENIA – USŁYSZENIA PODCZAS ZLOTU !!!

3 myśli nt. „JESIENNY ZLOT PEDAGOGÓW RYTMIKI 2017 – ciąg dalszy”

Dodaj komentarz