Współpraca

Współpraca z organizacją SPIMR
1. Oferujemy  współpracę, zgodnie z zasadami sformułowanymi  w dokumencie Wojewódzkiego Urzędu Pracy  http://wup.mazowsze.pl/ciz/teczki/wolontariat.pdf.
Zapraszamy do pracy w redakcji naszego portalu www.spimr.pl w trybie działań online .
Chodzi o pomoc:
–  przy przygotowaniu i opracowywaniu materiałów do publikacji na portalach SPIMR.PL i MARKET SPIMR,
– przy imprezach i przedsięwzięciach promocyjnych na rzecz SPIMR,
– przy organizacji kursów i pokazów,
– wsparcie w pracach o charakterze administracyjno-biurowym, czyli przy obsłudze biura SPIMR.
Dla wolontariuszy wydajemy zaświadczenia.
2. Jesteśmy otwarci na współpracę z portalami i sklepami o zbliżonym targecie – zwłaszcza w zakresie  instrumentów muzycznych, pomocy dydaktycznych dedykowanych nauczycielom rytmiki i innym pedagogom muzyki.
Interesuje nas wysoka jakość oferowanych produktów i tylko takie zamierzamy polecać naszym użytkownikom i członkom SPIMR.
Wszelkie pytania  spimr@spimr.pl

Stowarzyszenie Pedagogów i Miłośników Rytmiki