Tomkowska Joanna

Tomkowska Joanna

Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w specjalności rytmika, a  następnie studium wychowania muzycznego Carla Orffa. Jest dyplomowanym nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie i ekspertem MEN do spraw awansu zawodowego.

Od 1999 roku prowadzi autorskie warsztaty metodyczne dla nauczycieli  całej Polski, organizowane m.in. przez Polskie Towarzystwo Carla Orffa, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, Centrum Edukacji Artystycznej, ośrodki metodyczne  doskonalące nauczycieli szkół ogólnokształcących. Szkoli również studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,  specjalności “Pedagogika wczesnoszkolna”.

W 2008 r. wydała płytę DVD „Tańczące dźwięki” z układami choreograficznym dla dzieci w wieku 3-10 lat. Jest autorką  zbioru 2, 4 i 8-głosowych kanonów „ Kanony są dobre na wszystko” W latach 2007-2013 wraz z uczniami wydziału rytmiki PSM II stopnia w Olsztynie realizowała projekty choreograficzne , dla Filharmonii   Warmińsko-Mazurskiej.

Jest współtwórczynią “Materiałów pomocniczych dla nauczycieli rytmiki z kształceniem słuchu”, wydanych przez CEA w 2014 oraz scenariuszy zajęć umieszczonych na stronie CEA. W 2015 na zlecenie CEA, napisała (we współpracy z Anną Dramowicz) przykładowe programy nauczania:
– Rytmika z Kształceniem słuchu
– Zespół rytmiki SM I stopnia.
01.09.2015 została powołana na doradcę metodycznego MKiDN.

Zobacz także >>> MARKET SPIMR >>>>

Joanna Tomkowska – Księżniczki i Rycerze – komplet

Dodaj komentarz