Postulaty SPIMR na rzecz RYTMIKI

Postulaty SPIMR na rzecz RYTMIKI w 5 punktach:

1. SYTUACJA PRAWNA

Należy uregulować prawną sytuację PEDAGOGÓW RYTMIKI –  skorygować nazwę zawodu i brak w spisie właściwego zapisu oraz wszystkie inne kwestie prawne powiązane z zatrudnianiem i wynagradzaniem, obowiązkami i przywilejami  osób wykonujących ten zawód.

2. KRYTERIA

Szczegółowo określić kompetencje  zawodu nauczyciel muzyki  specjalności rytmika oraz kryteria jakie powinien spełniać każdy, kto pragnie uzyskać uprawnienia do prowadzenia RYTMIKI, nie tylko w EDUKACJI MUZYCZNEJ, ale i  w EDUKACJI POWSZECHNEJ.

ad. 2 KRYTERIA. 
Czy wystarczy, że ktoś pozytywnie zaliczy egzamin, na którym wykaże się wiedzą, umiejętnościami praktycznymi oraz znajomością odpowiedniego repertuaru? A jeśli nie, to w jakiej formie może uzupełnić wykształcenie? Prosimy o uwzględnienie realiów. Pamiętajmy, że nadmiernie wygórowane oczekiwania, MEN może odrzucić. Napiszcie, czy wartościowe zajęcia z małymi dziećmi mogą wg nas prowadzić wyłącznie RYTMICY, czy także muzycy innych specjalności, albo nie-muzycy?

Co sądzicie o  certyfikowaniu nauczycieli spełniających KRYTERIA. Ze swej strony uważamy również za ważny postulat regularnego /np. co najmniej raz na 5 lat/ aktualizowania certyfikatu oraz pogłębiania wiedzy na kursach muzycznych i pedagogicznych.

3. EKSPERCI SPIMR

Należy powołać zespół konsultantów i doradców od negocjacji i rozmów z urzędami i władzami, spośród doświadczonych i wykwalifikowanych PEDAGOGÓW RYTMIKI i nauczycieli innych specjalności związanych z pedagogika muzyczno-ruchową, chętnych reprezentować i bronić naszych interesów jako grupy zawodowej a także SPECYFIKI PRZEDMIOTU RYTMIKA oraz WYMOGÓW KOMPETENCJI niezbędnych do prowadzenia zajęć muzycznych i muzyczno-ruchowych.

ad. 3. EKSPERCI SPIMR. 
Czy rozwiązaniem mogło by być zainicjowanie akcji STOP DYLETANCTWU W KSZTAŁCENIU MUZYCZNYM I MUZYCZNO-RUCHOWYM POLSKICH DZIECI? Do akcji można by zaprosić oprócz nauczycieli i dyrektorów, rodziców i odpowiednie urzędy. Czy uważamy za celowe poszukanie sposobu na skuteczne interweniowanie w każdej niepokojącej sprawie /włącznie z wnioskowaniem o wstrzymanie prawa do nauczania rytmiki tym osobom, które nie spełniają KRYTERIÓW - patrz pkt 1/.

Czy nie powinniśmy domagać si przeszkolenia pod okiem naszych pedagogów i zobowiązania DYREKTORÓW PLACÓWEK SZKOLNYCH, PRZEDSZKOLNYCH i ŻŁOBKÓW, do kontrolowania treści i eliminowania nieprawidłowości w nauczaniu muzyki oraz rytmiki /w tym nieodpowiednich praktyk, utworów i zabaw niewłaściwych dla dzieci a zwłaszcza upowszechniających niestosowne treści, dyletanctwo muzyczne i “bylejactwo” dydaktyczne w edukacyjnie bezwartościowej lub wręcz szkodliwej formie/.

4. PROGRAMY NAUCZANIA

Trzeba sformułować szczegółowe programy dedykowane dzieciom w szkolnictwie powszechnym, przedszkolu, żłobku /z uwzględnieniem różnic rozwojowych w okresie niemowlęcym i żłobkowym oraz przedszkolnym: 3-, 4-, 5-, 6- lat oraz szkolnym z podziałem na kolejne klasy w aktualnym systemie 8+4/  w oparciu o profesjonalne treści, z zaznaczeniem, które z nich powinny być realizowane bezwzględnie pod okiem dyplomowanego nauczyciela  specjalności RYTMIKA.

ad 4. PROGRAMY NAUCZANIA.
Czy to jest słuszna linia? Czy ją poprzecie? Czy pozwoli to  uniemożliwić samowolę w doborze treści nauczania i środków realizacji?

5. REPERTUAR i KURSY

Stworzyć stałą ofertę kursów z myślą o dyrektorach /ale także o nauczycielach/ przedszkoli, żłobków, i innych placówek w szkolnictwie powszechnym, prowadzone przez dyplomowanych nauczycieli muzyki – specjalności rytmika, we współpracy z pedagogami i psychologami.

ad.5. KURSY i REPERTUAR.
Czy rozpoczęcie  działań na rzecz zahamowania dyletanctwa nie należałoby rozpocząć od akcji  na rzecz kształtowania gustów oraz świadomości pracowników oświaty poprzez KURSY? Czy to nie MY powinniśmy zadbać o to, aby urzędnicy i dyrektorzy przedszkoli dowiedzieli się  NA NASZYCH KURSACH /wykładach, szkoleniach - wszystko jedno jak to nazwiemy!/ organizowanych przez naszych pedagogów NA NASZYCH ZASADACH, czym różnią się w dziedzinie nauczania muzyki i rytmiki profesjonalnie prowadzone zajęcia od ich nieprofesjonalnych "podróbek"?

POSTULUJEMY powrócić do koncepcji stworzenia Wielkiej Księgi Rytmiki oraz określenia  wymogów i ram dla wartościowego repertuaru powiązanego z zajęciami muzyczno-ruchowymi dla dzieci / ale i innych grup wiekowych/.

Zapraszamy do włączenia się w tworzenie Wielkiej Księgi Rytmiki, o której piszemy i mówimy jako SPIMR od wielu lat. Od ponad 3 lat próbujemy nakłonić środowisko pedagogów, autorów i kompozytorów oraz PWM i IMIT do włączenia się w jej tworzenie. Niestety nasze zainteresowanie jest zbyt nikłe...  

Czy w ogóle widzicie Państwo widzicie sens i szansę na zebranie w jednej, dynamicznej - uzupełnianej i rozbudowywanej stosownie do potrzeb - publikacji w wersji drukowanej i internetowej? Jej zawartość zależałaby od nas. 

Co myślicie o stworzeniu strony o nas pod hasłem MY I NASZE DOKONANIA -  NAUCZYCIELE RYTMIKI. 
Cel - zebranie reprezentatywnych i wartościowych treści powiązanych z Metodą Emila Jaques-Dalcroze'a oraz dowodami jej wpływu na rozwój muzyczny i ogólny człowieka, czyli z wszystkimi pozytywnymi przejawami kształcenia muzyczno-ruchowego. To także może być bardzo skuteczny sposób postawienie tamy żenującym produktom, rodem z remiz, wesel, barów i dyskotek..

Powiązane :

RATUJMY nie tylko rytmikę. Ratujmy DZIECI!

 RATUJMY nie tylko RYTMIKĘ. Ratujmy dzieci!  Hasło: ratuj

PODSUMOWANIE POZLOTOWE 2017/1

JESIENNY ZLOT PEDAGOGÓW RYTMIKI 2017 – ciąg dalszy

Rozmowy o Rytmice

>>>

Ewa Jakubowska

4 myśli nt. „Postulaty SPIMR na rzecz RYTMIKI”

Dodaj komentarz