Kongres IJD Genewa 2015

W lipcu 2015 Instytut Jaques-Dalcroze’a świętował podwójną rocznicę – stulecie powołania Instytutu oraz 150 rocznicę urodzin Emila Jaques-Dalcroze’a.

W ramach uroczystości zorganizowano wyjątkowy Kongres, którego tematyka obejmowała powiązania między pedagogiką, sztuką i muzyką oraz ich znaczeniem dla kształcenia poprzez muzykę i dla muzyki, dziś i w przyszłości.

Wszystkie działania organizatorów adresowane były zarówno do specjalistów, jak i amatorów z całego świata. Do muzyków, pedagogów, terapeutów, tancerzy i innych osób zainteresowanych rytmiką jako dyscypliną kształcenia, metodą jak i podstawami ogólnej pedagogiki.

Do udziału w prekongresie, który odbywał się w dniach 16-18 lipca zostali zaproszeni wszyscy najwybitniejsi dalcroziści z całego świata, z których większość, ok. 60 osób  przyjęła zaproszenia i uczestniczyła w obradach.

W warsztatach, które stanowiły drugą część Kongresu /20-24.07.2015/, wzięło udział 450 osób ze wszystkich kontynentów.

Bardzo znaczący był udział uczestników reprezentujących kraje azjatyckie.

Z Polski zaproszone zostały dwie osoby.

Prof. Barbara Bernacka  poprowadziła warsztaty i przedstawiła prezentację w części audiowizualnej na temat: “Improwizacja ruchowa inspirowana muzyką i słowem jako jedna z dróg zmierzających w kierunku kreowania rytmu psychologicznego.”

Aleksandra Bilińska-Słomkowska,   w ramach swojej prezentacji, podjęła temat improwizacji ruchowej inspirowanej muzyką.

Wśród uczestników warsztatów obecni byli także inni rytmicy z różnych ośrodków polskich /kilkanaście osób/.

https://www.youtube.com/watch?v=tzeHuYtr5AY

https://www.youtube.com/watch?v=JRpm6OPVK8Q

***************

IJD_adres

Voir plus bas pour la version en français

Dear participants of the 2015 IJD Congress,

Tank you for joining us in this memorable event! We hope you are enjoying making new applications from the informative sessions that were presented.

We have the pleasure of sending you the links to two videos (made by Stéphane Aeberhard):

-the souvenir video of the congress

https://www.youtube.com/watch?v=tzeHuYtr5AY

-the performance XXL with the addition of pictures taken during the closing ceremony of the congress, on Friday July the 24

https://www.youtube.com/watch?v=JRpm6OPVK8Q

At the present moment we are gathering congress contents to be compiled in a book, in collaboration with the Haute Ecole de Musique (Geneva).  We plan to publish the book in fall of 2016.

We are happy to help with any further information you may require and are looking forward to meeting you again during our next IJD event !

On behalf of the congress committee,

Hélène Nicolet

***************

Chers participants au congrès IJD 2015,

Nous vous remercions pour votre participation à cet événement historique et nous espérons que ces échanges vous apportent satisfaction dans votre domaine d’application.

Vous trouverez le montage vidéo du congrès réalisé par notre technicien Stéphane Aeberhard sur le lien suivant :

https://www.youtube.com/watch?v=tzeHuYtr5AY

Ainsi que le montage de “PAF dans le monde” avec les prises de vues faites à la cérémonie de clôture le vendredi 24 juillet :

https://www.youtube.com/watch?v=JRpm6OPVK8Q

Nous travaillons actuellement sur un livre, en collaboration avec la Haute Ecole de Musique de Genève, qui réunira des contenus du congrès (publication prévue en automne 2016).

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et nous réjouissons de vous retrouver lors d’un prochain événement de l’IJD !

Pour le comité d’organisation

Hélène Nicolet​

Tekst w języku polskim opracowała Barbara Bernacka. Francuski i angielski  publikujemy zgodnie z oryginałem zamieszczonym przez organizatorów Kongresu na stronie IJD.

2 myśli nt. „Kongres IJD Genewa 2015”

Dodaj komentarz