Konferencja Artystyczno-Naukowa – IMPROWIZACJA

Konferencja Artystyczno-Naukowa

„Improwizacja w metodzie Dalcroze’a”

8 i 9 października 2017 roku

w niedzielę         –   08.10.2017 w godz. 10.00  do ok. 17.00

w poniedziałek –  09.10.2017 w  godz. 10.00  do ok. 16.00

UMFC, Okólnik 2 w Warszawie
Otrzymaliśmy KOMUNIKAT z UMFC. Treść zamieszczamy poniżej.

KOMUNIKAT
Zakład Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie serdecznie zaprasza na Konferencję Artystyczno-Naukową „Improwizacja w metodzie Dalcroze’a”, która odbędzie się 8 i 9 października 2017 roku w gmachu UMFC przy ul. Okólnik 2 w Warszawie. Na tegorocznej konferencji gościć będziemy wybitnego pedagoga improwizacji Panią Márię Apagyi z Węgier. Poprowadzi ona warsztaty improwizacji dla uczestników konferencji. Szczegółowy program zostanie umieszczony na stronie internetowej uczelni. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Jednocześnie z ogromną radością informujemy, że Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa Profesorowi Szabolcsowi Esztényiemu. Uroczystość nadania nastąpi podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2017/18 dnia 5 października 2017 o godzinie 10.30. Serdecznie zapraszamy!
 
Z wyrazami szacunku
Kierownik Zakładu Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej UMFC
dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC

PROGRAM /tekst ciągły/
8-9 października 2017, niedziela
Audytorium im. K. Szymanowskiego
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Dziekan – prof. zw. dr hab. Sławek A. Wróblewski
Zakład Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej
Kierownik –  dr hab. Magdalena Stępień – Koordynator Konferencji

08.10.2017, niedziela

10.00 – 10.10
Otwarcie konferencji
Dziekan
prof. zw. dr hab.
Sławek Adam Wróblewski
10.10 – 12.30
Interdisciplinary connections
between Nature Music and Visual Art
Mária Apagyi
12.30 – 13.00
– przerwa
13.00 – 14.30
warsztaty/workshop
Mária Apagyi
14.30 – 15.15
– przerwa
15.15 – 16.00
Projekt „Piosenka”. Proces
tworzenia piosenki na zajęciach improwizacji
fortepianowej w PSM II st. im. Władysława
Żeleńskiego w Krakowie
Barbara Białko
Julia Kosk-Wojciechowska
16.00 – 16.20
Znaczenie improwizacji
w procesie kształcenia muzycznego
w kontekście metody Szabolcsa Esztényiego
Agnieszka Widlarz
16.20 – 16.40
Praktyczne zastosowanie elementów w  harmonii klasycznej
w improwizacji fortepianowej
Wojciech Kaleta

9.10.2017, poniedziałek

10.00-12.00
warsztaty/workshop
Mária Apagyi
12.00 – 12.30 – przerwa
12.30 – 13.00
Improwizacja muzyczna
w kontekście języka muzycznego
Szabolcs Esztényi
13.00 – 13.30
Improwizacje głosowe oparte
na strukturach aleatorycznych
Barbara Ostrowska
13.30 – 13.50
Kosmos i ziemia
w improwizacjach Szabolcsa Esztényiego
Alicja Gronau
13.50-14.30 – przerwa
14.30-14.50
Wybrane aspekty technik
kompozytorskich drugiej połowy XX wieku
i ich praktyczne zastosowanie w improwizacji
instrumentalnej i ruchowej
Aleksandra Bilińska
14.50 –15.20
W jaki sposób możemy
wzbogacić nasze umiejętności improwizacyjne
Małgorzata Bisińska-Pawińska
15.20-15.40
Przygoda w czasie
rzeczywistym – ‚free ensemble improvisation’
okiem Haralda Stenströma
Marta Bogusławska
15.40
Zakończenie konferencji

Dodaj komentarz