Kionka Monika

Kionka Monika

urodziła się w 1980 roku, jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach dwóch specjalności: Rytmika oraz Dyrygentura Chóralna. Ukończyła roczne Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Summer Course w Mozarteum University’s Orff Institute w Salzburgu. Po ukończeniu studiów pracowała w Ognisku Muzycznym w Mysłowicach jako nauczyciel muzyki oraz nauczyciel rytmiki w Przedszkolach w Czechowicach-Dziedzicach i Mysłowicach.
Obecnie jest pedagogiem i dyrygentką w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych 
w Katowicach.  Prowadzi rytmikę w klasach I – III oraz w klasach starszych, a także jest dyrygentem szkolnej orkiestry mieszanej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. St. Moniuszki w Katowicach. Jest nauczycielem rytmiki, techniki ruchu, improwizacji fortepianowej 
i zespołu rytmiki. Przez ostatnie dwa lata była dyrygentem chóru dziewczęcego Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz trzynaście lat prowadziła chór parafialny w kościele Ewangelicko-Augsburskim w Tychach.
Jej działania pedagogiczno-artystyczne obejmują realizację interpretacji ruchowo-przestrzennych muzyki, opracowywanie instrumentacji utworów, komponowanie utworów chóralnych oraz  własne projekty autorskie. Otrzymała stypendium z Fundacji Carla Orffa na Special Course 2014/2015 „Advanced Studies in Music and Dance Education – Orff Schulwerk” 
w Mozarteum University’s Orff Institute Salzburg w Austrii, który ukończyła w czerwcu 2015 roku.

Zobacz także >>>MARKET SPIMR>>>

1. Kionka Monika Lai-la

2. Kionka Monika Mala, Meia

3. Kionka Monika Tru-tu-tu

Dodaj komentarz