Ignatowicz-Glińska Anna

Kompozytor, wykładowca czytania partytur, instrumentacji i propedeutyki kompozycji na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, nauczyciel improwizacji fortepianowej na Wydziale Rytmiki Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Warszawie, absolwentka Wydziału Rytmiki w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia (obecnie ZPSM) im. F. Chopina w Warszawie; w przeszłości: instruktor rytmiki w licznych przedszkolach warszawskich, w Prywatnej Szkole Muzycznej Bartłomieja Budzyńskiego w Józefowie oraz w Prywatnej Szkole Muzycznej AMA w Warszawie, ostatnio: w Szkole Podstawowej Nr 143 im. S. Starzyńskiego w Warszawie.  Aktualnie Prodziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca (kadencja 2016-2020) w UMFC w Warszawie.

Zobacz także >>> MARKET SPIMR >>>

Anna Ignatowicz-Glińska “Fort U”

Dodaj komentarz