Logo SPIMR

Logo-2016Logo SPIMR jest oparte na skrócie od pełnej nazwy stowarzyszenia SPiMR – Stowarzyszenie Pedagogów i Miłośników Rytmiki. Litery,  SP oraz MR, przedstawiają ludzkie postacie w ruchu, upozowane pomiędzy trzema pięcioliniami-kolumnami, z których środkowa pełni funkcję spójnika “i” /kropka nad “i” to  głowa DRUGIEGO ludzika w formie litery “P”/. Głowy ludzików tworzą dodatkowo  wielokropek… sugerujący  umowność i wieloznaczność, w tym  twórczy i  improwizacyjnym charakterem Metody Rytmiki, stworzonej przez  Emila Jaques-Dalcroze’a  – metody muzycznego kształcenia i wychowania poprzez muzykę – a właściwie znacznie szerzej  – przez sztukę.
Kolumny, to podkreślenie antycznych praźródeł Metody Rytmiki, stanowiących dla jej twórcy inspirację i źródło wielu gestów  oraz pomysłów scenicznych.
Logo SPIMR powstało w kwietniu 2006 roku, w związku  z planami założenia portalu spimr.pl, tzn. na 2 miesiące przed ukonstytuowaniem się stowarzyszenia tego samego roku – 27.06.
W 2016 upływa 10 lat od tego czasu.
Inne wersje kolorystyczne głównego logo ,wykorzystywane w publikacjach SPIMR oraz pozostałe ikony,  grafiki i logotypy stworzone dla strony spimr.pl, powstały rok później, wraz z oficjalną rejestracją naszego stowarzyszenia w KRS – wiosną 2007 roku /12.04.2007/.

Autorką projektów – wszystkich graficznych form logo – a także wykonawcą większości z nich /podobnie jak pozostałych znaków graficznych, ikon, ilustracji i wszystkich galerii oraz większości zdjąć  i filmów  ZAMIESZCZONYCH NA STARYCH i  W  NOWYM SERWISIE/, jest Ewa Jakubowska.

DWA STARE SERWISY są do dziś aktywne, choć mocno zubożone i zamrożone po atakach spamerskich, które ogołociły je z większości materiałów graficznych. Niemniej wszystkie stare artykuły można tam bez przeszkód przeglądać pod adresami:

archiwum1.spimr.pl – serwis działał od 2010 do 2014

archiwum2.spimr.pl – serwis działał od 2007 do 2010

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

ikonka 1 ikonka 2 ikonka 3 ikonka 4

 

/ej/

Stowarzyszenie Pedagogów i Miłośników Rytmiki