Pisownia nazwiska Jaques-Dalcroze

EJD_AUTOGRAF
… w sprawie poprawnej pisowni nazwiska twórcy Metody Rytmiki –  Emil Jaques-Dalcroze…
 Drodzy Pedagodzy i Miłośnicy  Rytmiki,

Ponieważ ciągle spotykam się z niepoprawną pisownią nazwiska

Jaques-Dalcroze

przypomnę, iż twórca Metody Rytmiki urodził się jako Emile Jaques. Pisownia E. J. Dalcroze – najczęściej spotykana – sugeruje czytelnikowi, iż obie litery – E. J. są skrótem dwóch imion – Emile Jacques. Różnica, bardzo istotna i często niezauważalna dla osób nie znających języka francuskiego występuje w pisowni  pomiędzy imieniem Jacques (Jakub) a nazwiskiem Jaques (wymowa taka sama).

Przydomek Dalcroze, Emile Jaques przyjął w wieku dorosłym, podczas pobytu w Algierii – na skutek sugestii wydawcy swych utworów –  dla uniknięcia mylenia go z innym kompozytorem (z Bordeaux), o tym samym imieniu i nazwisku. Za zgodą kolegi z czasów szkolnych, spotkanego w 1886 roku w Algierii, Raymonda Valcroze, zmienia pierwszą literę jego nazwiska. Od tego czasu przyjmuje oficjalnie nazwisko Jaques-Dalcroze, którym podpisuje wszystkie swoje prace.

Emila urzekł podobno dwusylabowy rytm nazwiska Dal – croze, co ciekawe, z wyraźną anakruzą (dal)*/. Niektórzy twierdzą też, że „zakamuflował” w nim nazwę miejsca swego pochodzenia – Sainte-Croix (della Croce), w kantonie Vaud. Siostra Emila, Hélène, w jego biografii, zaprzecza jednak tej wersji, która jest podawana także w wielu źródłach encyklopedycznych  (m.in. w Encyklopedii Muzycznej PWM), chociaż nie ukrywa, iż brat rzeczywiście czuł się bardzo mocno związany z tym kantonem.

Magdalena Bogdan

Zrzut ekranu 2016-02-9 o 09.44.12

Stowarzyszenie Pedagogów i Miłośników Rytmiki