CZYM JEST RYTMIKA?

Czym jest rytmika?
 
„Rytmika – to  (…) dziedzina nieograniczona limitem…(…)
… jest doświadczaniem muzyki ciałem,
staje się widzialna, kiedy się słucha…
 
Rytmika – to także pozwolić ciału śpiewać w przestrzeni:
w przód, w tył, w górę, w dół, w miejscu, na wspak, na ziemi…
 
Rytmika to także wyrażanie formy… całym ciałem,
solo albo z innymi, to również tworzenie choreografii.
 
Rytmika to wyrażanie swoich emocji…
strachu, radości, gniewu, czułości, smutku…
 
Rytmika to współuczestniczenie…
podanie ręki,
śpiewanie w chórze,
to bycie w harmonii z innymi.
 
Rytmika to szukanie przyszłości..
Rytmika jest radością…
Rytmika to poszukiwanie, by zamienić się…
w ogień, zwierzę, fachowca, osobistość…
 
Rytmika to nawiązywanie kontaktów…
akceptowanie innych, wspólne świętowanie.
 
Rytmika to udanie się w drogę odkrywania świata…
ucząc się tańców folklorystycznych,
słuchając muzyki innych narodów.
 
Rytmika to spotkanie ze sztuką i pięknem,
doświadczanie zmysłami,
stawanie się wrażliwym.
 
Rytmika, ona jest przeróżna…
to także relaksacje, poznawanie swego ciała,
wykonywanie muzyki,
eksplorowanie czasu…
 
Przyjdź do naszej rytmiki !”
 
(ze wstępu do Viens dans ma rytmique
I. Fauchez, R. Gianada, A-M. Godillot, G. Weber, Genewa 1992)
Tłum. Barbara Gruberne-Bernacka

FILM Z PANELU DYSKUSYJNEGO MWR-II 2017


2 myśli nt. „CZYM JEST RYTMIKA?”

Dodaj komentarz