Bogdan Magdalena

Bogdan Magdalena

Absolwentka  PWSM w Warszawie (Wydział Teorii, Kompozycji i Dyrygentury).
W latach 1973 -1978  pracowała jako asystent naukowy w Katedrze Teorii Muzyki PWSM w Warszawie, a następnie w Instytucie Pedagogiki Muzycznej (w Zakładzie Psychologii) . Równocześnie prowadziła zajęcia z Form muzycznych w PSM II st. im. J. Elsnera.
W latach  1979-1981 przebywała w Paryżu, gdzie zapoznawała się z badaniami  w dziedzinie percepcji i inkulturacji muzycznej.
Od 1981 prowadzi zajęcia z  przedmiotów  ogólnomuzycznych w  PSM II st. im. J. Elsnera  w Warszawie (w latach 1982- 2004 była kierownikiem sekcji). Do roku 1989 kontynuowała współpracę  z IPM.
Od początku lat 80-tych do dziś współpracuje z wydawnictwami, głownie muzycznymi, przy opracowywaniu materiałów nutowych (grafika nutowa i redakcja). Prowadziła też  kursy obsługi programu Finale (edytor tekstu muzycznego) dla nauczycieli szkół muzycznych.
Od 1991 zajmuje się studiowaniem Metody Emila Jaques-Dalcroze`a, tłumaczy jego teksty (dla WSiP), prezentuje jego postać, koncepcję, podręczniki  na sesjach naukowych i kursach. Jest współzałożycielem  Stowarzyszenia Pedagogów i Miłośników Rytmiki.

MARKET SPIMR – Magdalena Bogdan “Szwajcarskie Trio”  cz. I, Lussy

Dodaj komentarz