Gronau Alicja

Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (teoria muzyki, kompozycja), obecnie dr hab. tej uczelni. Czynny uczestnik Eksperymentalnego Warsztatu Rytmiki (1974-86). Współpracownik prof. Barbary Turskiej (pedagog rytmiki z 40-letnim stażem) i Szabolsca Esztenyiego (improwizacja fortepianowa). Wieloletni współpracownik Sekcji Rytmiki AMFC/UMFC, pedagog Wydziału I, członek Katedry Kompozycji. Kierownik Pracowni Muzyki Polskiej XX i XXI wieku, Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki i Podyplomowych Studiów Kompozycji oraz Studiów Doktorskich UMFC. Współautorka filmu Wybrane problemy rytmiki dalcrozowskiej w ujęciu Barbary Turskiej. Współtwórczyni kursów dla nauczycieli rytmiki i improwizacji fortepianowej propagujących pedagogikę dalcrozowską Barbary Turskiej (Krynica 2008, 2009). Hospitowała zajęcia w Instytucie Dalcroze’a w Genewie na zaproszenie dyrekcji Instytutu.

 

Dodaj komentarz